Loader

Съвети за вашата безопасност при боядисване

Повечето хора не осъзнават, че при боядисването на дома си са изложени на редица потенциални опасности и трябва да подходят разумно към тази дейност.

Не става въпрос само за риска от падане от стълби.

По време на всяко начинание за боядисване, независимо колко мащабна е дейността, е важно да се предпазите от наранявания. Трябва да използвате безопасното оборудване по всяко време и да спазвате правилата за безопасност.

При боядисване е препоръчително винаги да се използва предпазна екипировка.

Нито една дейност не трябва да застрашава вашето зрение, вашата физика или вашия живот. Затова преди всяко начинание по боядисване на дома ви, следвайте долупосочените правила и съвети за безопасност:

 

ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ

Въпреки че повечето от химикалите, които се намират в боите, няма вероятност да причинят постоянна слепота, важно е да се избягва попадането на боя в очите. Очите ви са изключително уязвими по време на всяка дейност по боядисване, поради начина на нанасяне на боята. Използването на предпазни очила или маска за лице ще предотврати попадането на боя, химикали или прахови частици в очите ви, което може да доведе дори до потенциално ослепяване.

При попадане на боя, химикали или прах в очите ви, важно е веднага обилно да изплакнете очите си. Избягвайте триене на засегнатото око, тъй като това може да доведе до по-нататъшни увреждания. Ако не сте сигурни за химическото съдържание на боята или праха, които раздразват очите, потърсете медицинска помощ.

 

ЗАЩИТА НА КОЖАТА

Можете да използвате различни видове ръкавици в зависимост от вида работа, която извършвате. Обикновените строителни ръкавици са достатъчни при шлифоване и заглаждане на повърхностите. При работа с боя на водна основа е препоръчително да се използват непориозни ръкавици.

Продуктите на основата на органични разтворители имат по-активно химическо съдържание, затова при работа с тях се препоръчват специални химически устойчиви ръкавици.

Някои химикали, съдържащи се в боите и свързаните с тях продукти, могат да причинят нежелани реакции, при контакт с кожата. Ако имате чувствителна кожа или просто искате да се предпазите, е добре да носите дрехи, които предпазват кожата ви, заедно с предпазна маска за лице.

 

ДИШАЙ СПОКОЙНО

По време на бояджийска дейност трябва да пазите и белите си дробове. Докато подготвяте повърхности или боядисвате, винаги трябва да предпазвате дробовете си от замърсители във въздуха. Може да използвате противопрашна маска за да предотвратите навлизането на прах и частички през носа ви. Когато се работи с разтворители обаче, ще ви е необходим предпазващ респиратор за допълнителна защита.

За добра вентилация при вътрешно боядисване дръжте прозорците и вратите отворени.

Някои бои на базата на разтворители произвеждат изпарения, които могат да доведат до задушаване поради липса на кислород в затворено пространство. Ако боя или свързан продукт носи предупреждение за запалимост, уверете се, че няма запалителни източници.

 

ПРЕНАСЯНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Правилното пренасяне и съхранение на боите и разтворителите е също толкова важно, колкото и безопасността при работа с тях. Цялостното запознаване с информацията от етикета и информационния лист е задължително, когато става дума за правилно боравене и съхранение. По горе подчертахме правилото за предпазване на боите на базата на органични разтворители от топлина и топлинни източници. Забранено е съхраняването на бои на база органични разтворители близо до екстремни температури или до огън.

Контейнерите с бои и разтворители трябва да се държат на сигурно място далеч от достъп на деца или домашни любимци. Отпадъците от бояджийската дейност трябва да се изхвърлят съгласно изискванията и обозначенията на етикета.

 

ПОЛЗВАНЕТО на СТЪЛБИ

Винаги проверявайте стълбите, за да сте сигурни, че са стабилни и че няма структурни повреди по тях. Повредената стълба може бързо да се поддаде дори под тежестта на дете, да не говорим за възрастен човек. Уверете се, че както стълбата, така и предвидените зони за разполагане са чисти и без опасност от подхлъзване. Никога не поставяйте стълба пред вратата, освен ако не е заключена или има ясно видимо предупреждение за безопасност от другата страна, или имате някой наглеждащ човек.

Преди да се изкачите по стълбата, тествайте я, за да се уверите, че тя е на равна повърхност и ляга на всичките четири крака. Уверете се, че стъпалата на стълбата и вашите обувки са сухи. Ползването на стълба с боси крака или нестабилни обувки е изключително опасно.

Когато изкачвате стълба, трябва да се погрижите за това, че сте винаги стабилни.Винаги поддържайте контакт с три точки при катеренето на стълба и никога не се изкачвайте през последните три стъпала на стълбата. Не използвайте стълба, която е твърде къса за работа и никога не оставяйте децата без надзор по стълби.

Най-добрият начин да избегнете травми при боядисването на вашия дом е да наемете професионалисти, които да поемат най-рисковите дейности от работата.